Veneiden katsastukset kesällä 2024


OPS katsastajat suorittavat veneiden katsastuksia 4.6.-30.6.2024 välisenä aikana tiistaisin ja torstaisin kello 18.00 alkaen. Varauskirja tulee vartijan kopin käytävälle.

Huomio! Kaikkien seuran jäsenten veneiden katsastus tulee suorittaa vuosittain.

Kari Avikainen 0400-923739, Katsastuspäällikkö

Veneiden katsastuksesta

Huviveneidenkin katsastuksen perusteena on merilain 8 §, jonka mukaan aluksen tulee merenkulkuun käytettäessä olla niin rakennettu, varustettu ja, miehitetty, lastattu ja tarvikkein varattu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan ottaen huomioon kulkuveden laatu ja liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi.

Veneilyn kattojärjestöjen määräysten mukaan ainoastaan katsastettuja veneitä voidaan merkitä kotiseuran venerekisteriin, jolloin vene saa oikeuden käyttää seuransa lippua.

Veneet katsastetaan rakenteensa, varustuksensa ja sallitun purjehdusalueensa mukaisesti neljään eri katsastusluokkaan (avomeri, rannikko, saaristo tai suojaiset vesialueet).


Peruskatsastus
  • Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa. Peruskatsastus on kaksiosainen. Runkokatsastus tehdään veneen ollessa maissa ja katsastuksen loppuosa veneen ollessa purjehdusvalmiina vesillä.
Vuosikatsastus
  • Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina vesillä.
Katsastusmiehet
  • Katsastuksen suorittavat seuran valtuuttamat, kurssin käyneet katsastajat, joilla on keskusliittojen myöntämä katsastajalupa.
Katsastusajat
  • Vuosikatsastus on suoritettava kesäkuun loppuun mennessä.
Katsastukseen valmistautuminen
  • Katsastuksesta laaditaan pöytäkirja ja siitä tehdään merkintä venetodistukseen, joka veneenomistajalla on syytä olla esillä katsastusmiehelle esitettäväksi. Katsastukseen valmistautuessa kannattaa varata esille myös edellisen vuoden katsastuksesta saatu katsastuspöytäkirja, josta helpoimmin on tarkistettavissa, mitkä varusteet katsastusmiehelle on esitettävä.
Katsastusmaksu
  • Katsastus on maksullinen, ja maksu suoritetaan OPS:n tilille. Maksusta osa käytetään keskusliiton rekisterimaksun kattamiseen.
Katsastusohjeet
  • Viimeisimmät, voimassaolevat katsastusohjeet voit poimia seuraavasta linkistä:
  • Suomen Purjehdus ja Veneily-liiton sivuilta löydät: ohjeet.